The Craftsmanship of KARMAKAMET

‘ทำไม Karmakamet Aromatic จึงเทเทียนด้วยมือ ?’ เรื่องราวกว่า 40 ปีของเรา ถูกเทบรรจุลงในเทียนหอมที่ใช้งานได้ 50-60 ชั่วโมง ส่งผลให้เปลวไฟที่ถูกจุด เนื้อเทียนที่ละลายเป็นแอ่ง กลิ่นหอมที่โชยออกมา คือมรดกทางวัฒนธรรมที่เราต้องการจารึกและส่งต่อ โดยเราเชื่อและหวังว่าทุกนาทีและทุกวินาทีที่คุณได้จุดเทียนหอมของเรา ตั้งแต่เปลวไฟแรกจนถึงเปลวไฟสุดท้าย คุณจะไม่เพียงสัมผัสได้แค่กลิ่นหอม แต่ยังสัมผัสได้ถึงเรื่องราว ประสบการณ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เราได้สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่นนับ 40 ปี   ทำให้เรายังคงยืนหยัดในกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม และการผลิตด้วยมืออันเป็นทักษะเฉพาะทาง จากบรรพบุรุษส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ทุกรายละเอียดและองค์ประกอบ ตั้งแต่เลือกสรรจวนจบกระบวนการ จากหัวใจของผู้สร้างสรรค์กว่าร้อยชีวิต เพื่อสิ่งยอดเยี่ยมหนึ่งเดียวจากเราสู่คุณ และเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของคุณเสมอไป   ‘Glass Candle’ เทียนหอมกลิ่นดอกไม้และพืชพรรณ ผ่านกรรมวิธีการเทเทียนด้วยมือแบบดั้งเดิม ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ ไขถั่วเหลือง ไส้เทียนจากฝ้าย ผสมด้วยน้ำมันหอมเข้มข้น 12% เทียนนี้สามารถหลอมละลายได้จนหมด อีกทั้งยังกระจายกลิ่นได้ในบริเวณกว้าง และให้ความหอมยาวนาน 50-60 ชม. รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไส้เทียนฝ้ายถัก เราจัดวางไส้เทียนที่ทำจากฝ้ายถักไว้บริเวณกึ่งกลางของแก้วเทียน จากนั้นผูกยึดเข้ากับแท่งไม้เพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เทียนล้มหรือเบี้ยวเข เพื่อพร้อมต่อการเทเทียนด้วยมือในขั้นตอนถัดไป เทเทียนด้วยมือ ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือ […]